CopyFilenames

CopyFilenames

CopyFilenames trở nên rất dễ dàng để chép đầy đủ những con đường và đầy tên của một tập hồ sơ đấy
Người dùng đánh giá
4.0  (2 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.0
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 10 giải thưởng
CopyFilenames là một phần mở rộng cho Windows Explorer. Nó không thể chạy như một standalone ứng dụng. Sau khi lắp đặt CopyFilenames, rồi nhấn vào một hay hơn các tập tin hay thư mục trong Windows Explorer và ông sẽ thấy thêm lệnh được thêm vào bằng CopyFilenames.
Windows không có xây dựng trên đường sao chép một tên hay thư mục danh sách để bảng đi. Cho một tập tin, anh có thể dùng hồ Sơ > đổi tên, CTRL+C, thì ESC sao chép một tên để bảng, nhưng cái này là quá chán quá, nếu anh cần phải làm thế này thường hay cho rất nhiều hồ sơ.
CopyFilenames đến giải cứu! Này thêm thêm một đơn lệnh bối cảnh đơn trong Windows Explorer (đây là đơn xuất hiện khi anh phải nhấn vào tập tin). Chỉ huy này cho anh nghe cái tên trong một chiến dịch.
CopyFilenames cũng có thể dùng để chép rất nhiều tên tập tin tất cả trong một đi. Mặc tên tập tin sẽ được sao chép một trên một đường dây.
CopyFilenames cũng trở nên rất dễ dàng để chép đầy đủ những con đường dẫn đến một tập hồ sơ đấy. Nếu anh giữ dưới SHIFT khi chọn khu Copy Filenames chỉ huy, đây là toàn bộ dẫn đến phòng tập tin sẽ được sao chép thay vì là chỉ có các tập tin. Con đường này có thể sẽ được dán vào bất cứ ứng dụng, có một đồng cho một con đường dẫn đến một tập tin, hay trong một tập tin mở bảng điều khiển.
Điều này có thể thực sự là một tên timesaver khi anh đã có được đúng mục ra trong Windows Explorer, kể từ khi cô làm không còn cần nagivate để đó giống như một mục trong ứng dụng khác để sử dụng một tập tin trong thư mục đó!
Chính tính năng: - sao chép một hay nhiều tập tin hay thư mục tên văn bản cho Windows nháp
- Chọn để thêm kích cỡ tập tin
- Chọn lựa thêm tập tin ngày/giờ
- Chọn để thêm dẫn đầy đủ để tập tin
- Chọn để tăng gấp đôi lại rạch, hay dùng phía trước rạch, nếu dẫn đầy đủ khâu
- Chọn trích dẫn tên tập tin với vé đơn hay đôi trích lời
- Lựa chọn cho riêng nhiều tên tập tin với newline, vũ trụ, thẻ hay phết
- Lệnh thay đổi tên của một hồ sơ từ văn bản nháp (Paste Filename)
- Lệnh rõ tập tin và xoá tập tin trong một chiến dịch
Thông tin được cập nhật vào: